Copyright 2010 de Kersentuin Nieuwvliet   All Rights reserved 
de Kersentuin
  de Kersentuin: huurcontract vakantieaccommodaties of  kamers  met ontbijt,               1.1.2020   
- De vakantiewoningen met 2 slaapkamers zijn voor max. 4 personen (evt. 1 kindje in kinderbed=extra p.)
- Het vakantiehuis 29 biedt plaats aan 4 personen, prijslijst= 4 personen, extra 5e en 6e persoon mogelijk.
- Vakantiehuis 27 biedt plaats aan max. 4 personen. EXTRA persoon+ 10.00 per persoon per nacht.
- De vakantiewoning boven / de studio biedt plaats aan max. 1 of 2 personen, geen kleine kinderen.
- Een kamer met ontbijt biedt plaats aan 1, 2 of 3 personen                 Huisdieren worden niet toegelaten. 
Het is streng verboden een elektrische grill , friteuse of frituurpan mee te nemen of te gebruiken. Wij zijn in geval van brand niet verzekerd!  U mag binnen geen vis bakken, wel op de barbecue buiten.
- Bij het huren van een accommodatie bedraagt de aanbetaling de helft van de huursom.  Deze aanbetaling dienen wij te ontvangen binnen 5 dagen na  de dagtekening  van de voorlopige reservering.  Indien wij binnen 5 dagen  niets ontvangen hebben, beschouwen wij de reservering als vervallen.
Nadat  wij  de aanbetaling
+het reserveringsformulier hebben ontvangen,  sturen wij U de  definitieve bevestiging thuis.  Het tweede deel van de huursom dienen wij te ontvangen te hebben 6 weken voor  de dag van aankomst. Wanneer  afgesproken wordt geen voorschot te sturen, dan gelden toch de hier genoemde  annuleringsbepalingen en genoemde bedragen c.q. percentages dienen  bij annulering  alsnog  betaald te worden. Toeristenbelasting, schoonmaakkosten en huur van bedlinnen kunnen bij aankomst contant worden betaald.
- De verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen:
   a) indien de huurder het verhuurde voortijdig verlaat. U krijgt teveel betaalde toeristenbelasting terug. (bij een kamer met ontbijt  ook  restitutie van  de niet gebruikte  ontbijten = 2.50    per  ontbijt)
   b) indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag waarop  de    huurtermijn  een aanvang neemt (voor 17.00 uur),  zonder  schriftelijk,    telegrafisch  of telefonisch bericht te hebben,  dat hij het  verhuurde  later tijdens de huurperiode zal betrekken.
ANNULERINGSBEPALINGEN:  
Indien  de huurder om welke reden dan ook tot annulering van de  aangegane huurovereenkomst overgaat,  verbeurt hij ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling bedraagt:
- 60 euro   administratiekosten indien de annulering meer dan drie maanden voor de begindatum van de huurperiode plaatsvindt.
- het totale voorschot +60 euro  administratiekosten indien de annulering tussen drie maanden en zes weken voor de begindatum  van de huurperiode plaatsvindt.
-100% van het huurbedrag indien de annulering tussen zes weken en  de begindatum van de huurperiode plaatsvindt + 60 euro administratiekosten. Wanneer de huurder dezelfde periode nog voor dezelfde prijs kan verhuren, dan krijgt u het betaalde bedrag minus  60 euro administratiekosten   terug.
-Ingeval het gehuurde aan het begin van de huurperiode door overmacht niet aan  de  huurders  ter  beschikking  gesteld  kan  worden,  is  verhuurder verplicht zich in te spannen de huurder een gelijkwaardige accommodatie aan  te bieden, echter alleen met instemming van de huurder. (Meerkosten komen voor rekening van de huurder.)
BELANGRIJK!! Evt. REIS- en ANNULERINGSVERZEKERING dient u zelf af te sluiten.
-U komt in een goed schoongemaakte accommodatie
. Wij verwachten van u dat u het ook weer goed verzorgd achterlaat.( In de woningen dient u alles voor vertrek te legen! U moet in ieder geval toilet/douche en inhoud van de kasten zelf  goed schoonmaken)
- Klachten  (over kapotte inventaris e.d.) dient  u voor 19.00 uur op uw aankomstdag  te melden.
-Schade  door u veroorzaakt aan stoffering,  inventaris e.d.  dient op de dag zelf meteen gemeld te worden  en   komt voor rekening van de huurder.
-Beschadigde  of  gebroken goederen mogen alleen  door  identieke  stukken vervangen worden, tenzij anders overeengekomen met de verhuurder.
-Verhuurder   is   niet  aansprakelijk  voor  diefstal   of   beschadiging van eigendom van de huurder.
-Gebruik van de speeltoestellen is op eigen risico.
-BEZOEK  is (in beperkte mate) toegestaan, maar u wordt verzocht dit in ieder geval even te melden. Personen, die niet op het reserveringsformulier vermeld staan, mogen niet blijven slapen zonder toestemming van de  eigenaar.
-Wij houden rekening met u. Houdt u alstublieft ook rekening met ons en onze andere gasten,  vooral tussen 22.00 en 8.00 u.
-Alle evt. incassokosten komen voor rekening van de huurder.
U wordt dringend verzocht in alle accommodaties  a.u.b.   niet binnen te  roken, maar bijvoorbeeld buiten. Bij Dorpsstraat 28 op de  achterste terrassen, niet bij de slaapkamers! Dank u voor uw begrip!
                                                                 
Huurcontract downloaden
De Kersentuin:  uw vakantie goed geregeld!